Achtergronden

Gelukkig is inmiddels door diverse artsen in Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië onderzoek naar de Buteyko-methode gedaan. Doorgaans beperkte dit onderzoek zich tot het effect van de Buteyko-methode op astmapatiënten. De onderzoeken wijzen erop, dat over het algemeen na drie tot zes maanden:

  • het gebruik van luchtwegverwijders sterk afneemt (tot bijna 0%);
  • het gebruik van ontstekingsremmers sterk wordt teruggedrongen (met ongeveer 50%);
  • patiënten minder klachten ervaren en minder vaak met een astma-aanval in het ziekenhuis worden opgenomen;
  • de objectief meetbare longfunctie (de hoeveelheid lucht die je per minuut kunt in- en uitademen, het adem minuut volume) nauwelijks verandert.

2003: Rapport Wetenschapswinkel van Rijksuniversiteit Groningen over De Buteyko Ademhalingstechniek (PDF document)

Erkenning van de methode

In 1985 is de Buteyko-methode erkend door het Russische Ministerie van Volksgezondheid. In Australië en Engeland wordt de Buteyko-methode inmiddels gedeeltelijk vergoed.

Buteyko onderzoekt kind

In Nederland is de Buteyko-methode nog niet erkend. Daarvoor moet eerst aan een aantal praktische voorwaarden worden voldaan, zoals voldoende therapeuten. Omdat de methode nog relatief nieuw is in Nederland, wordt momenteel nog niet aan deze voorwaarden voldaan.

Als Stichting “Buteyko Lucht Op!” willen wij er graag ons steentje aanbijdragen de methode meer bekendheid te geven, en zo erkenning dichterbij te brengen. Wij doen dit vanuit onze eigen positieve ervaringen met deze methode.